Referencer

               

 2018

  • Opkvalificering af pædagogisk personale på elevhjem
  • Analyse af fysiske rammer og pædagogiske ressourcer på skolehjem
  • Konference og workshops (NFBO)
  • Kursus i Low Arousal
  • Faglig sparring og konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse ansøgning til Socialtilsynet
  • “Jeg er UENDELIG taknemmelig over jeres kritiske og kompetente øjne. Igen – tak fordi I dukkede op lige præcis når jeg havde allermest brug for jer”.                                                                                                        Eva Riddel, stifter af Hellebro

2017

  • Organisationsanalyse af skolehjem
  • Ledelsessparring via Skype
  • Undervisning og vejledning for SPS, diplomuddannelse
  • Eksaminator på diplomuddannelsen for socialpædagogik, SPS
  • Etablering af kvindekrisecenter
  • Etablering af familiebehandlingslejligheder
  • 2 måneders ledelses-standin på Børne- og Familiecenter
  • Modul 7 for SPS ”Kursusforløb for ufaglært personale”

   Ledelses-standin i udfordret afdeling udmøntet særdeles professionelt, engageret og upåklageligt af INUA.LIFE. Struktur, udvikling og trivsel til gavn for afdeling og medarbejdere. 

   Tina Dam Ramussen, fagchef i Kommuneqarfik sermersooq

2016

  • Underviser på University College Sjælland
  • Udvikling af organisatorisk set-up for afdeling i Socialforvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq
  • Etablering af døgninstitution i Nuuk
  • Underviser på SPS i Diplomuddannelse
  • Ledelsessparing via Skype
  • Organisationsanalyse af elevhjem, samt medarbejderopkvalificering
  • Underviser på på Kofoedsminde i Diplomuddannelse
  • Ledelsesforløb for Qaasuitsup Kommunia´s elevhjemsledere
  • Modul 2 og 3 for SPS  “Kursusforløb for ufaglært personale”

Det er så dejligt som man kan mærke hvordan medarbejderne nu begynder at reflektere om børnene på baggrund af en forståelse som de har erhvervet. Tak for det! Vi glæder os til videre samarbejde i 2016″  Niels Ole Jensen, forstander på Gertrud Rask Minde.

2015

  • Vejleder for 8 hold pædagogik bachelorstuderende, på University College Sjælland
  • Censor på pædagoguddannelsen, University College Sjælland
  • Foredrag hos netværket Women Entrepreneurs.com  om “Ligestilling i løn og uddannelse”
  • Modul 1 for SPS  “Kursusforløb for ufaglært personale”

”Endnu engang tak for et super godt eksamensforløb og nogle gode vejledninger. Vi kom 3 uger for sent i gang af mange årsager, skiftede emne og derefter problemformulering endnu engang, og alligevel nåede vi at aflevere OG få et super resultat. Det er jeg sikker på, at vi ikke havde klaret så godt uden din kyndige vejledning. Vi har været virkelig glade for dig, dine smil og overskud smitter helt vildt af! Det er så dejligt! Mange hilsner Anja”

Tidligere

  • Kursus “Hvordan man laver pædagogiske handleplaner?” for et botilbud i Grønland
  • Foredrag om:
    • Værdibaseret ledelse
    • Socialt tilsyn i Danmark
    • Motivation hos medarbejdere
    • Formidling af Indiske børnehjembørns livshistorier til den Finske ambassadør

”Bonnies foredrag var givtigt og inspirerende.” Medlem af Women Entrepreneurs (WE)