Ydelseskatalog

INUA.LIFE faciliterer en bred vifte af opgaver, som din organisation ikke har personale- eller tidsmæssige ressourcer til at løfte. Vi har tilknyttet konsulenter med stærke kompetencer indenfor ledelse, pædagogik, socialområdet, organisationsforståelse samt økonomi og INUA.LIFE kan derfor løse opgaver af meget varierende karakter, men har særlige kompetencer indenfor socialområdet og skoleverden.

INUA.LIFE har blandt andet arbejdet med strategisk ledelsesudvikling på grønlandske elevhjem, stået for etableringen af en ny døgninstitution og været bidragsyder til et internationalt forskningsprojekt om anbragte børns sunde seksualitet mm. Se fanen referencer for alle opgaver.

Nedenstående følger et overblik over INUA.LIFE´s kerneydelser: